Етап на строителство

Проследете напредъка на строежа
Сграда А

Кота било, вътрешни и външни зидарии, изграждане на ВиК и Ел. инсталации, хидроизолации; монтиране на дограма; облицовка с камък по фасади; полагане на фасадна топлоизолация;

Сграда Б

Кота било, вътрешни и външни зидарии; изграждане на ВиК и Ел. инсталации; хидроизолации; монтиране на дограма; вътрешна замазка; облицовка с камък по фасади; полагане на фасадна топлоизолация;

Сгради В и Г

Сгради В и Г - Изпълнени покривни плочи на сгради В и Г (достигната кота "било") ; вътрешни и външни зидарии; изграждане на ВиК и Ел. инсталации; хидроизолации; монтиране на дограма; вътрешни мазилки; облицовка с камък по фасади; полагане на фасадна топлоизолация

Сгради Д и Е

Сгради Д и Е- Изпълнени покривни плочи на сгради Д и Е (достигната кота "било") ; вътрешни и външни зидарии; изграждане на ВиК и Ел. инсталации; хидроизолации; монтиране на дограма; вътрешни замазка; облицовка с камък по фасади; полагане на фасадна топлоизолация;

Сграда А
Сграда Б
Сгради В и Г
Сгради Д и Е
Текущ етап

Към 23.03.2020г.

Сгради Д и Е- Изпълнени покривни плочи на сгради Д и Е (достигната кота "било") ; вътрешни и външни зидарии; изграждане на ВиК и Ел. инсталации; хидроизолации; монтиране на дограма; вътрешни замазка;  облицовка с камък по фасади; полагане на фасадна топлоизолация; 

Сгради В и Г - Изпълнени покривни плочи на сгради В и  Г (достигната кота "било") ; вътрешни и външни зидарии; изграждане на ВиК и Ел. инсталации; хидроизолации; монтиране на дограма; вътрешни мазилки;облицовка с камък по фасади; полагане на фасадна топлоизолация

Сграда Б - Кота било, вътрешни и външни зидарии; изграждане на ВиК и Ел. инсталации; хидроизолации; монтиране на дограма; вътрешна замазка; облицовка с камък по фасади; полагане на фасадна топлоизолация; 

Сграда А - Кота било, вътрешни и външни зидарии, изграждане на ВиК и Ел. инсталации; хидроизолации; монтиране на дограма; облицовка с камък по фасади; полагане на фасадна топлоизолация; 

За комплекса

Зелена градска среда
  • Зелена градска среда
  • Просторни апартаменти
  • Зона за домашните животни
  • Контролиран достъп и видеонаблюдение
  • Обширен подземен паркинг
  • Ресторант
  • СПА и фитнес център
  • Кардио алея
Изберете имот