Политика за поверителност и защита на личните данни

 

С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни ние от „Смарт Консултантс“ отчитаме неприкосновеността на личността и полагаме усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица. Това е така, защото защитата на личните Ви данни е отговорност за нас, на която обръщаме сериозно внимание.

„Смарт Консултантс“ обработва лични данни, предоставени директно от Вас в страницата „Изпратете запитване“. Личните данни, които доброволно предоставяте, са: име и фамилия, телефон, e-mail адрес. Всички лични данни се събират и обработват от нас в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни. Правното основание, въз основа на което „Смарт Консултантс“ обработва лични данни, е даденото от Ваша страна доброволно съгласие. При желание от Ваша страна да получите дадена информация  и за целта да предоставите ваши лични данни, то Вие следва да дадете изрично съгласието си посредством отбелязване в поле за отметка (CheckBox), което се появява като квадратна кутийка с придружаващ я текст. Когато е направен избор, се появява отметка в кутийката, с оглед на което Вие вече сте дали съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани от „Смарт Консултантс“. Когато не е направен избор, кутийката е празна. Предоставянето на личните Ви данни не е задължително, освен ако не желаете да получите обратна връзка от нас. 

Повече информация за защита на лични данни, може да получите на сайта на Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1115

В случай че имате въпроси, коментари или оплаквания във връзка с настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни или в случай че желаете да упражните правата си или да актуализирате предоставените лични данни, моля да се свържете с нас чрез email на следния адрес: office@smartconsultants.bg